top of page
דברו אליהם בצבעים
הפאזל האנושי של סגנונות התקשורת

העובדה שיש לנו העדפות שונות, ערכים שונים, התנהגויות שונות הופכת  אותנו למגוונים ומעניינים, אבל לעיתים קרובות גם מקשה על התקשורת בינינו.

בשיטת הצבעים, נגלה כיצד:

להיות מודעים לחוזקות ולנקודות התורפה האישיות שלנו, ולסגנון בו אנו משפיעים ומושפעים.

לזהות ולהבין טוב יותר את המניעים של הסובבים אותנו, ואת הסגנון שלהם

לייצר תקשורת בדרך אפקטיבית ואיכותית שמצליחה להגיע לסגנונות שונים.

להשפיע ולרתום אחרים באמצעות הבנת סגנונם ומניעיהם.

שיטת הצבעים מתאימה להרצאות קצרות לקהל גדול וגם לסדנאות אינטימיות יותר, פיתוח מנהלים, פיתוחי הנהלות וניהול ממשקי עבודה.

ראו כאן: נושאים נוספים שמתאימים להרצאות קצרות לקהל גדול.

bottom of page