top of page
אתגר הפוקוס הוירטואלי

אפקטיביות ויצירת שותפויות

בעבודה מרחוק

עובדים

מהבית?

מנהלים

צוות וירטואלי?

הארגון שלכם

גלובלי?

.המציאות החדשה מחייבת אותנו לעבודה מיטבית, אך מספקת לנו כלים מוגבלים לעשות זאת.

אתגר הפוקוס בגרסה הוירטואלית מיועד להטמעת  התנהגויות  ABC  אפקטיביות בארגון, בעבודה מרחוק.

Collaboration
Big-picture
thinking
​Accountability

חווית אתגר הפוקוס:

מהנה: המשתתפים פעילים ואקטיביים

חכמה: בצורה עוקפת שכל, המשתתפים מבינים איך לשפר משמעותית את האפקטיביות ועבודת הממשקים בעבודה מרחוק.

מחוברת למציאות: אנו יוצאים עם תובנות מעשיות ונורמות התנהגותיות חדשות ליום יום שלנו בארגון.

אדפטיבית: הפעילות ניתנת להתאמה לעולם התוכן הארגוני ומתורגמת לכל שפה בקלות.

החווייה מועברת

בפלטפורמת הוידאו

המועדפת עליכם:

ראו גם: אתגר הפוקוס בגירסה הפרונטאלית.

bottom of page